صفحه اصلی فهرست منابع

فهرست منابع

فهرست منابع

 

 1. مرادی خلج، محمدمهدی (شیراز در دوران نهضت ملی شدن نفت) انتشارات کویر تهران 1396 صفحات 384-383 ئ 439-438 ئ 496
 2. قشقائی، محمد ناصر (سال های بحران) موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول ، شهریور 1366 ، ص 428
 3. نورزاده بوشهری، اسماعیل، (اسرار نهضت جنوب) سیاسی تاریخی، تهران، چاپخانه تابش، 1327، ناشر بی جا- بی تا، صفحات 13-11
 4. نجفی کشکولی ، فاطمه (رهبران و گردانندگان نهضت جنوب) 1325-1324 ، مقاله ، دبیر تاریخ دبیرستانهای شیراز
 5. مجیدی کرائی ، ((مردم و سرزمین های کهکیلویه وبویراحمد ))انتشارات بازتاب اندیشه چاپ اول ، صفحات 20- 19
 6. فسائی ،حسن ، فارسنامه ناصری ، چاپ سنگی ، ج2 ، ص 271 .
 7. سعیدی سیرجانی ((وقایع اتفاقیه ،مجموعه خفیه توسیان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از 1322- 1291 هجری قمری ، ص 418
 8. خاطرات سید ابوالحسن رضوی ((نمایندگی و نمایندگان مجلس شورای ملی در شش دوره قانون گذاری پهلوی )) دکتر محمد مهدی خلج ، انتشارات بوستان قم ، سال 1396
 9. نیر شیرازی ، شیخ عبدالرسول ((روزگار پهلوی اول )) تصحیح و توضیح ((دکتر محمد یوسف نیری )) جلد اول ،انتشارات دریای نور ، ص 271
 10. پروفسور ادوارد بروان انگلیسی ((انقلاب ایران )) ترجمه احمد پژوه (مشیر همایون ) ص 578
 11. رکن زاده آدمیت ، محمد حسین ((فارس و جنگ بین الملل )) انتشارات اقبال 1357 ، چاپ چهارم جلد اول و دوم صفحات 166و 123
 12. شرح حال سید شرفه در وقایع مشروطه فارس ، سفرنامه مسافر مجهول )) تصحصح محمد صادق میرزا ابوالقاسمی ، کتابخانه موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی 1396 .
 13. مصاحبه و گفته گو با آقای نصرالله خان ده بزرگی به سال 1383 و آقای عبد الله توحیدی (ده بزرگی یه سال 1397 و آقای جان محمد خان چرامی یه سال 1398)